Noteikumi sākotnējā novērtējuma sludinājuma iesniegšanai
Prasības attiecībā uz sākotnējā novērtējuma pieteikumu saturu un izvietošanu.
1) Informācija par sākotnējā novērtējuma pieteikumiem.
- Jūsu sākotnējās novērtēšanas pieteikums nedrīkst maldināt lombardus attiecībā uz jūsu preci, mēs to uzskatām par Lomba noteikumu rupju pārkāpumu.
- Turklāt tas nozīmē, ka sākotnējā novērtējuma pieteikumā ir jānorāda precīza informācija par preci.
- Jūs esat patstāvīgi un pilnīgi atbildīgi par tādu sākotnējās novērtēšanas sludinājumu izplatīšanu, kuros trūkst obligāti norādāmo ziņu vai ir norādīta apšaubāma informācija.
- Lombardi veic tieši jūsu īpašuma ''sākotnējo'' novērtēšanu, lombardā uz vietas piedāvātā summa var atšķirties, veicot atkārtotu novērtējumu tieši lombardā. Piemērs: ja jūs par Lomba novērtēto mobilo tālruni neesat norādījis papildu informāciju par tā papildu nolietojumu, tad, veicot fizisko apskati, lombards var pazemināt  summu, kāda tika piedāvāta par jūsu mobilo telefonu.
2) Sākotnējā novērtējuma pieteikumiem jābūt likumīgiem.
- Neizvietojiet Lomba vietnē sākotnējos novērtējumus, nosacījumus vai informāciju, kura pārkāpj Eiropas Savienības vai Eirāzijas Savienības likumdošanu, trešo personu tiesības vai arī veicina šādus pārkāpumus.
- Jums ir tiesības Lomba vietnē izvietot sākotnējos novērtējumus lombardiem tikai par tām precēm, sadaļām, оbjektiem un citiem piedāvājumiem, attiecībā uz kuriem jums ir visas nepieciešamās tiesības, licences, reģistrācijas, atļaujas, sertifikāti utt.
- Pirms jūsu preces sākotnējā novērtējuma sludinājuma izvietošanas jums jāpārliecinās par visu tā elementu likumību (ieskaitot fotogrāfijas utt.). Par jebkuriem jūsu pieļautajiem likumdošanas vai trešo personu tiesību pārkāpumiem jums būs patstāvīgi jāatbild.
3) Sākotnējā novērtējuma pieteikumam jāatbilst Lomba noteiktajām kategorijām
- Izvietojiet sākotnējā novērtējuma pieteikumus tikai par tām precēm, kurām Lomba vietnē pastāv tematiskā kategorija. Neizvietojiet sludinājumus par dāvinājuma pieņemšanu, pakalpojumu pasūtījumiem, materiālās palīdzības ieņēmumiem, paziņām, atradumiem, zudumiem, pirkumiem vai meklēšanu.
- Jūs nedrīkstat izvietot vienā sākotnējās novērtēšanas sludinājumā vairākas preces, tas ir iespējams tikai tad, ja tās ietilpst komplektā vai atbilst vienai kategorijai. Piemēram, jūs nevarat piedāvāt vienā sludinājumā vai kategorijā ''Datortehnika'' datoru un monitoru.
- Mums ir tiesības noteikt ierobežojumus bez maksas ievietojamo sākotnējā novērtējuma sludinājumu skaitam noteiktām kategorijām un reģioniem (limits). Sasniedzot limitu 30 kalendāra dienu laikā līdz sākotnējā novērtējuma sludinājuma izvietošanas brīdim, turpmāka jauna sludinājuma iesniegšana sākotnējam novērtējumam attiecīgajās kategorijās un reģionos ir iespējama, sākotnējo novērtējumu apmaksājot.
4) Piedāvājumam jābūt konkrētam, reāli pastāvošam un aktuālam.
- Izvietojiet sludinājumus par konkrētu, reāli pastāvošu preci, kurai ir patēriņa vērtība. Piemēram, vietnē Lomba nedrīkst iesniegt sludinājumu Zemes pavadoņa ''Luna'' sākotnējai novērtēšanai.
- Izvietojot sludinājumu preces sākotnējai novērtēšanai, jums jābūt gataviem nodot preci lombardā uzreiz pēc tam, kad lombards ir novērtējis jūsu preci un vērsies pie jums ar piedāvājumu.
5) Aizliegts izvietot atkārtotus sākotnējā novērtējuma sludinājumus
- Tas nozīmē, ka jūs nevarat izvietot atkārtotus sludinājumus (dublēt) vienas un tās pašas preces sākotnējai novērtēšanai dažādās pilsētās un rajonos (tai skaitā, ja jūs darbojaties vienas kompānijas vai kopīga biznesa ietvaros);
- Turklāt Jūs nevarat izvietot atkārtotus sludinājumus (dublēt) vienas un tās pašas preces sākotnējo novērtējumu, izmantojot vairākus profilus (tai skaitā, ja jūs rīkojaties vienas kompānijas vai kopīga biznesa ietvaros).
- Par atkārtotu sākotnējā novērtējuma sludinājuma (dublējuma) izvietošanu tiks uzskatīts arī fakts, ka jūs atcelsiet sākotnējā novērtējuma sludinājuma publicēšanu vai to dzēsīsiet (tai skaitā līdz tā izvietošanas termiņa beigām), un tad izvietosiet jaunu sākotnējā novērtējuma sludinājumu attiecībā uz to pašu preci, tai skaitā citā reģionā vai citā kategorijā.
– Sākotnējā novērtējuma sludinājuma parametriem sakrītot ar analoģiskiem cita, iepriekš izvietota sludinājuma parametriem, vēlāk izvietotais sludinājums tiks novērtēts kā atkārtots un bloķēts.
Atbalsta dienests
Ja jūs neesat atradis risinājumu, rakstiet mūsu atbalsta dienestam — mēs atbildēsim
diennakts laikā. (POGA ''atgriezeniskā saikne'')